Hoạt động gần đây của trang web

20:36, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa TIN TỨC
20:34, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa MÁY CƯA BÀN TRƯỢT SEMAC THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 30 5 VÀ 01 05
20:33, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa MÁY CƯA BÀN TRƯỢT SEMAC THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 30 5 VÀ 01 05
20:33, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa MÁY CƯA BÀN TRƯỢT SEMAC THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 30 5 VÀ 01 05
20:29, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa MÁY CƯA BÀN TRƯỢT SEMAC THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 30 5 VÀ 01 05
20:23, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã đính kèm may-cua-ban-truot-semac-thong-bao-lich-nghi-le-giai-phong-mien-nam-va-quoc-te-lao-dong.png vào MÁY CƯA BÀN TRƯỢT SEMAC THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 30 5 VÀ 01 05
20:20, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã tạo MÁY CƯA BÀN TRƯỢT SEMAC THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 30 5 VÀ 01 05
20:19, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa TIN TỨC
20:13, 16 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã đính kèm may-cua-ban-truot-semac-thong-bao-nghi-le-30-4-va-1-5.png vào TIN TỨC
21:47, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa BÀI TOÁN CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ NHÂN LỰC TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
21:47, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa BÀI TOÁN CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ NHÂN LỰC TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
21:44, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa TIN TỨC
21:43, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa BÀI TOÁN CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ NHÂN LỰC TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
21:40, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã đính kèm bai-toan-cong-nghe-4.0-va-nhan-luc-trong-nganh-che-bien-go.png vào BÀI TOÁN CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ NHÂN LỰC TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
21:38, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã tạo BÀI TOÁN CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ NHÂN LỰC TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
21:38, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa TIN TỨC
21:36, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã đính kèm cong-nghe-4.0-va-nhan-luc.png vào TIN TỨC
21:35, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã xóa tệp đính kèm cong-nghe-4.0-va-nhan-luc.png khỏi TIN TỨC
21:34, 9 thg 4, 2019 Nhung Đặng đã đính kèm cong-nghe-4.0-va-nhan-luc.png vào TIN TỨC
02:53, 8 thg 4, 2019 TONY TRAN đã chỉnh sửa ỨNG DỤNG
19:36, 11 thg 3, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa TIN TỨC
19:32, 11 thg 3, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa THƯ CÁM ƠN KHÁCH HÀNG GHÉ THAM QUAN GIAN HÀNG QUỐC DUY TẠI TRIỂN LÃM VIFA EXPO 2019
19:05, 11 thg 3, 2019 Nhung Đặng đã chỉnh sửa THƯ CÁM ƠN KHÁCH HÀNG GHÉ THAM QUAN GIAN HÀNG QUỐC DUY TẠI TRIỂN LÃM VIFA EXPO 2019
19:01, 11 thg 3, 2019 Nhung Đặng đã đính kèm gian-hang-quoc-duy-tai-trien-lam-vifa-expo-2019-7.png vào THƯ CÁM ƠN KHÁCH HÀNG GHÉ THAM QUAN GIAN HÀNG QUỐC DUY TẠI TRIỂN LÃM VIFA EXPO 2019
19:00, 11 thg 3, 2019 Nhung Đặng đã đính kèm gian-hang-quoc-duy-tai-trien-lam-vifa-expo-2019-3.png vào THƯ CÁM ƠN KHÁCH HÀNG GHÉ THAM QUAN GIAN HÀNG QUỐC DUY TẠI TRIỂN LÃM VIFA EXPO 2019